ประเภทของผู้รับเข้าบริการ

1. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้

2. ผู้สูงอายุโรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต หัวใจ เบาหวาน และความดัน

3. ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง ให้ออกซิเจน และอื่น ๆ

4. ผู้ป่วยที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในระยะพักฟื้น และต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

*** ไม่รับผู้มีอาการทางจิตเวช หรือโรคติดต่อร้ายแรงใด ๆ ***

สิ่งที่ต้องนำมาในวันเข้ารับบริการ

1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และญาติผู้รับผิดชอบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และญาติผู้รับผิดชอบ

3. ประวัติการรักษาโดยละเอียด

4. ค่าบริการเดือนแรก + เงินประกัน 1 เดือน

5. ของใช้ส่วนตัวผู้สูงอายุ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ และยาประจำตัวผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน

          วิลล่าชาราตั้งอยู่ใกล้ รพ.สำโรง , รพ.ศิครินทร์, รพ.บางนา 1 ,รพ.ไทยนครินทร์, รพ.เปาโล สมุทรปราการ และรพ.ปิยะมินทร์
ทางเราจะติดต่อโรงพยาบาลให้ส่งรถมารับผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังโรงพยาบาลที่ญาติได้แจ้งความจำนงไว้ในใบสมัคร พร้อมทั้งแจ้งให้ญาติทราบโดยเร็วที่สุด

  Villa Chara Care Giving
วิลล่าชารา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสภาพ
บริษัท  ดี.เค.อุตสาหกรรม  จำกัด
3075  หมู่ 10  ต.สำโรงเหนือ  อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.    02-136-6944 , 062-287-1453
แฟกซ์. 02-749-8299